Hợp tác

Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Dược phẩm Hồng Phát mong được hợp tác với Quý đối tác là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước để cùng chúng tôi cùng nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh xây dựng và phát triển ngành công nghiệp Dược của Việt Nam.